Ocena brak

ZASADY BUDŻETOWE - Równowaga

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Oznacza takie ukształtowanie wydatków, aby nie przekraczały one wysokości dochodów tzn. aby nie wystąpił deficyt budżetowy. Nie objaśnia o równowagę jakich wydatków i jakich dochodów chodzi. Dlatego stosowanie jej w klasycznej formie w przepisach prawa jest mało użyteczne.

Dlatego w praktyce współcześnie, zwłaszcza na szczeblu państwa realizowane są koncepcje pośrednie:

Teoria budżetu cyklicznego -> w zależności od cykli gospodarczych naturalne są zarówno deficyty jak i nadwyżki, lecz w dłuższych okresach powinny się one bilansować.

Teoria impasu -> deficyt budżetowy jest dopuszczalny ale tylko w określonych warunkach i granicach.

Równowaga budżetowa to taka zasada ,postulat ,aby wydatki były zrównoważone dochodami. Tymczasem przepisy ustawy o finansach publicznej mówią o tym ,że budżet musi zamykać się nadwyżką bądź niedoborem . W istocie więc mamy do czynienia z zasadą nierównowagi budżetowej ,gdyż zasada równowagi budżetowej mogłaby być realizowana jedynie w budżecie administracyjnym ( czyli taki w którym finansowane są wydatki typowo państwowe ,nie zaś gospodarcze takie jak :* wymiar sprawiedliwości

* bezpieczeństwo wewnętrzne

* bezpieczeństwo zewnętrzne

Zasada równowagi budżetowej nie może być obecnie realizowana ,gdyż budżet powiązany jest z innymi ogniwami państwa (np. gospodarką istnieją pożyczki wewnętrzne dofinansowujące działalność gospodarczą przypadkach) .

Podobne prace

Do góry