Ocena brak

ZASADY BUDŻETOWE - roczność

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Postulat ,aby budżet był uchwalony na rok, miał na celu umożliwić Parlamentowi kontrolę wykonywania budżetu przez rząd (wiąże się to bezpośrednio z cyklem zbiorów płodów rolnych czy też ze świętami narodowymi) .

Budżet jest uchwalany na okres jednego roku budżetowego , po upływie którego wygasają upoważnienia do wykonywania kredytów budżetowych. Dana jednostka może wykorzystać środki budżetowe tylko przez okres trwania roku budżetowego . Wiąże się z tym bezpośrednio zjawisko ucieczki kredytów które polega na wykorzystywaniu pod koniec roku budżetowego przez jednostki budżetowe „na gwałt” środków pieniężnych ,co nie zawsze ma racjonalne uzasadnienie .

Planowanie środków finansowych odbywa się tradycyjnie według takiego samego schematu. Analizuje się wykorzystane środki finansowe w minionym roku budżetowym ,a te staja się wzorem dla następnego budżetu .Mamy tu więc do czynienia z pewnymi elementami racjonalności budżetu ,który polega na dokonaniu pomiaru- ile dana jednostka budżetowa powinna otrzymać środków finansowych (np. szpital- bada się tu, ile powinno się wydać na jedna osobę aby zaspokoić jej potrzeby. Ten system nie sprawdza się w służbie zdrowia .Przyczyną tego są dysproporcje między szpitalami w dużych miastach ,a szpitalami w małych miastach.)

W okresie budżetowym oprócz kredytów budżetowych i prognoz obowiązują również kredyty ustawowe .

Ustawa budżetowa to ustawa która określa zasady posługiwania się środkami finansowymi .Zawiera przepisy kompetencyjne w dwojakiej postaci. Ustawa składa się z planów budżetowych jak również z przepisów regulujących zasady gospodarki budżetowej w danym roku budżetowym ,które nawiązują do ustawy o finansach publicznych (zwłaszcza do tej części ustawy która dotyczy kwestii budżetowych).

Stosunek ustawy o finansach publicznych (czyli aktu obowiązującego bezterminowo) do przepisów ustawy budżetowej ( która obowiązuje tylko przez jeden rok ) powoduje ,że w ustawie budżetowej można wyróżnić 3 grupy przepisów:

  • Przepisy które konkretyzują ,uszczegółowiają postanowienia obowiązujące bezterminowo

  • Przepisy które zmieniają ustawę obowiązującą bezterminowo ( ustawę o finansach publicznych )

  • Przepisy nie związane z treścią ustawy o finansach publicznych

Oba akty są równorzędne ,są uchwalane przez sejm. Nie ma więc przeszkód by sejm mógł aktami obowiązującymi w skali jednego roku przeprowadzać różnego rodzaju modyfikacje ustaw obowiązujących bezterminowo. Może je swobodnie konkretyzować.

Problem pojawia się gdy mamy do czynienia ze zmianami niezwiązanymi z prawem budżetowym (owe kwestie również są zawarte w ustawie o finansach publicznych.) gdyż mogą one prowadzić do niestabilności polityki budżetowej ( jest to zjawisko niekorzystne , które jest wynikiem niedoskonałości ustawy o finansach publicznych lub złej polityki rządu )

->Ustawa o finansach publicznych powinna być pewnym mechanizmem w ramach którego działa budżet.

Jeżeli w skutek uchwalania ustawy budżetowej zmianie ulegają również przepisy podatkowe to także świadczy o niestabilności polityki budżetowej.

Zjawisko zmian i dodawania przepisów budżetowych jest to obładowywanie ustawy budżetowej

Roczność budżetu wiąże się również z tym ,że po zakończeniu roku budżetowego organy wykonawcze są rozliczane z wykonania budżetu . W rozliczaniu budżetu udział biorą

  • Rząd

  • NIK

  • Parlament (który udziela rządowi tzw. Absolutorium-czyli zwalniania Rady Ministrów z odpowiedzialności za wykonanie budżetu .)

Podobne prace

Do góry