Ocena brak

ZASADY BUDŻETOWE - przejrzystość

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Jest ona warunkiem realnej jawności budżetu, wiąże się też z zasadą szczegółowości , rzadko pojawia się pod taką nazwą, częściej pisze się o jednym z jej aspektów lub rezultatów- jasności budżety.

W tradycyjnym rozumieniu oznacza czytelność, jasność, niesprzeczność.

Postuluje uporządkowanie dochodów i wydatków budżetowych w odpowiednim systemie podziałek.

Merytorycznie wymaga stosowania nie tylko jednolitych kryteriów klasyfikacji, ale także jasnych i jednolitych zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz czytelnych i logicznych zasad konstrukcji budżetu.

Podobne prace

Do góry