Ocena brak

ZASADY BUDŻETOWE - niefunduszowanie (jedność materialna)

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Postuluje aby budżet zorganizowany był na zasadzie jednej puli środków, której całość dochodów, przeznaczana jest na całość wydatków. Alternatywnym rozwiązaniem organizacji budżetu jest przeznaczanie konkretnych dochodów na konkretne wydatki; łączenie dochodów z wydatkami nazywa się funduszowaniem, a środki pochodzące z określonych źródeł, przeznaczone na określone cele, funduszami celowymi.

Funduszowanie uniemożliwia przerzucanie środków między zadaniami, „usztywnia gospodarkę budżetową”. Natomiast zasada niefunduszowania umożliwia dokonywanie wydatków zgodnie z aktualnymi potrzebami, dając organom planującym i uchwalającym budżet swobodę ustalania priorytetów oraz hierarchii potrzeb w tym zakresie; dzięki tej zasadzie decyzje budżetowe mogą być podejmowane w sposób bardziej elastyczny i nie skrępowany.

Podobne prace

Do góry