Ocena brak

ZASADY BUDŻETOWE - jedność (zas. konsolidacji finansów publ.); jedność formalna

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

W ujęciu formalnym oznacza ona postulat sporządzania budżetu w jednym dokumencie prawnym, odzwierciedlającym całość gospodarki budżetowej danego szczebla. Odstępstwem od tej zasady jest ustalanie kilku różnych budżetów.

Przestrzeganie tej zasady:

a) umożliwia łatwą orientację, czy budżet jest rzeczywiście zrównoważony; eliminuje potrzebę badania rozlicznych dokumentów, wystarczy porównać ogólną sumę wydatków i ogólną sumę wpływów zapisaną w jednym dokumencie.

b) Eliminuje wydatki pozabudżetowe, które często nie są publikowane, czy też nie są autoryzowane przez parlament

c) Eliminuje zjawisko pozornych oszczędności, które powstają „na papierze”, w konsekwencji transferu wydatków z jednego budżetu do innego

d) Zwiększa przejrzystość i rzetelność dokumentów budżetowych

Wyjątkami od tej zasady są odrębne budżety bieżące i inwestycyjne, budżety załącznikowe oraz plany finansowe funduszy celowych zwane czasami parabudżetami, jeżeli ich dochody i wydatki nie są obejmowane budżetem podstawowym.

Podobne prace

Do góry