Ocena brak

Zasadowy proces tlenowy w wytwarzaniu stali

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Większość wytwarzanej dziś stali uzyskiwana jest w zasadowym procesie tlenowym. Proces martenowski byl procesem energochłonnym z racji tego, że wytop stali trwał długo. Zasadowy proces tlenowy (proces LD) trwa nieporówny­walnie krócej i nie zużywa prawie w ogóle ener­gii - stąd jego ekonomiczność, która przesądziła o jego sukcesie. Płynną surówkę żelazną wlewa się do dużego konwertora wyłożonego materia­łem izolującym termicznie. Do konwertora opuszczana jest następnie długa, chłodzona wodą rura, zwana lancą. Gdy jej koniec znajduje się tuż nad powierzchnią płynnego metalu, wdmuchuje się przez nią do konwertora tlen. Tlen gwałtownie reaguje ze znajdującymi się w surówce zanieczyszczeniami, a reakcja ta dostarcza więcej niż wystarczającą ilość energii do utrzymania metalu w stanie płynnym. Aby nie dopuścić do wzrostu temperatury dużo powyżej 1600°C (w przybli­żeniu jest to temperatura topnienia stali), do ła­dunku dodaje się pewną ilość złomu stalowego. Tlenek wapnia oraz inne domieszki dodawane są w miarę potrzeby.
Podczas wdmuchiwania tlenu, na zewnątrz wydostają się znaczne ilości tlenku węgla i in­nych, często szkodliwych, gazów. Wentylatory usuwają je przez pokrywę na zewnątrz konwer­tora. Tlenek węgla jest wykorzystywany jako gaz opałowy przy innych procesach technologicz­nych, albo jest po prostu spalany do dwutlenku węgla. Inne gazy są wypuszczane do atmosfery, oczywiście po uprzednim oczyszczeniu i elimi­nacji związków toksycznych*. Proces kończy się przechyleniem konwertora i wylaniem płynnej stali do form, po czym usuwany jest żużel.
Aby otrzymać stalowe odlewy, płynną stal z konwertora przelewa się do form. Większość z tych wlewek jest następnie walcowana bądź kuta, celem uzyskania blach, prętów czy kształ­towników. Typowe wlewki mają masę od 50 kg do 30 ton w zależności od procesu obróbki jaki ma być zastosowany.
W procesie odlewania ciągłego płynna stal z konwertora bądź pieca jest stopniowo wlewana do chłodzonej wodą formy (krystalizatora). Na wyjściu z formy pojawia się już gorąca, lecz zestalona, długa, ciągła stalowa szyna, która jest automatycznie prostowana, wygładzana i cięta na sztaby o żądanej długości.

Podobne prace

Do góry