Ocena brak

ZASADA ZWIERZCHNICTWA NARODU (SUWERENNOŚCI)

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

art. 4. -„Władza zwierzchnia w RP należy do Narodu". W/g tego władza nie tylko pochodzi od Narodu, ale należy do Narodu. W RP istnieje zatem zbiorowy suweren, który jest podmiotem i źródłem władcy. W/g tej zasady prawo powinno wyrażać wolę i interesy całej ludności a w przypadku sprzeczności wolę większości narodu. Każda grupa może wpływać na prawo, a aparat państwowy powinien to realizować. Zobowiązuje ludzi wchodzących w skład aparatu państwowego do działania dla dobra i w interesie ogółu Suwerenność (zwierzchnictwo )ma 2 aspekty:

- zewnętrzny tzn.: niezależność państwa od innego podmiotu prawnozawodowego wzmocniona zakazem ingerowania w inne wewn. sprawy państwa

- wewnętrzny: dot. władzy najwyższej w państwie, sfery wewnętrznej, zatem Naród ( ogól mieszkańców) jako podmiot suwerenności sprawuje władzę pośrednio ( przez swych przedstawicieli) i bezpośrednio ( referendum obywatelska inicjatywa konst.- 500, ustawodawcza- 100 ). Może być np.

* referendum konstytucyjne ( urządzane z mocy samego prawa )

* referendum folmultatywne (jeżeli inicjatywa została podjęta )

Jakość sprawowania władzy: stanowienie prawa, powoływanie organów prawo to wykonujących, kontrola działalności tych organów.

Podobne prace

Do góry