Ocena brak

Zasada związania prawnego działań administracji

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

Dotyczy także tych niewyczerpująco uregulowanych prawem działań, które noszą charakter apeli kierowanych do ludności, rozmaitego typu odezw adresowanych do obywateli do spopularyzowania lub upowszechnienia określonych akcji społecznych, zachęcających obywateli do określonych zachowań społecznie doniosłych, wezwań publicznych o zróżnicowanej treści, zachęt publicznych o ofiarowywanie lub przekazywanie pewnych dóbr, reklam zachęcających do korzystania z określonych usług publicznych, świadczonych przez rządowe lub samorządowe jednostki użyteczności publicznej, apeli zawierających informacje o znaczeniu publicznym lub ostrzeżenia o określonych zagrożeniach.

Podobne prace

Do góry