Ocena brak

Zasada zupełności budżetowej

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Zasada przesądza sprawę jego zasięgu, roli, miejsca w sferze finansów publicznych. Zgodnie z tą zasadą budżet powinien obejmować całość dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów państwa bądź odpowiadających innym zakładów publiczno-prawnych (gmin, powiatu, województwa).Zasada zupełności budżetu nie ma charakteru normatywnego, ma ona charakter postulatu, jej przestrzeganie oznaczałoby, iż wszystkie środki publiczne skumulowane powinny być w budżecie państwa bądź budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

Oznaczałoby to w konsekwencji również konieczność powiązania wszystkich państwowych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych z budżetem państwa lub budżetami jednostek samorządu terytorialnego metodą budżetowania brutto. Zasada ta, w tym kształcie jest zarówno przestrzegana, łamana jak i ograniczana w różnym stopniu.

Zasada ta jest:

  1. przestrzegana,

  2. łamana,

  3. ograniczana.

Zasada ta jest przestrzegana w tych wszystkich przypadkach, w których funkcjonowanie gospodarki budżetowej opiera się na metodzie budżetowania brutto, więc wówczas, gdy sferę finansów publicznych reprezentują jednostki budżetowe.

Zasada ta jest ograniczana wówczas, gdy środki publiczne gromadzone są przez takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych jak zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych a także środki specjalne jednostek budżetowych jak również przez inne podmioty sektora finansów publicznych.

Zasada ta jest łamana w tych wszystkich przypadkach, w których środki publiczne w ogóle nie wpływają do budżetu państwa ani też nie finansują z budżetu państwa zadań publicznych. Zasadę tę w sposób widoczny łamałyby fundusze celowe o charakterze autonomicznym, te jednak nie występują obecnie w sektorze finansów publicznych.

Podobne prace

Do góry