Ocena brak

Zasada wolności wyborów

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Wolne wybory to procesy zachodzące między wyłanianiem przedstawicieli w państwie demokratycznym oraz w państwach totalitarnych czy autorytarnych. W płaszczyźnie politycznej była intencja sformułowania określania w Polsce wyborów do Sejmu przeprowadzonych w 1991 r jak i wyborów do Senatu przeprowadzonych w 1989 r. Wskazywano w ten sposób na odmienny jakościowo charakter wyborów.

W doktrynie przypomina się, że w rozpowszechnionym rozumieniu wolne wybory pojęcie to sprowadza się do 3 elementów:

-występuje rywalizacja kandydatów

-swobody wyrażania przez wyborców ich woli w nie skrępowaniu i wolnych od nacisków władz akcie głosowania

-uczciwego przeprowadzenia procedury wyborczej i rzetelnego ustalenia wyników

Aspekt jurydyczny to: zgłaszanie kandydatur, swobody tworzenia i działalności partii politycznych, prowadzenia kampanii wyborczej, udział w wyborach i wyrażania woli przez wyborców w tajnym głosowaniu może być wyprowadzony wprost z norm konstytucyjnych.

Zasady wolności zasadza się na wiele elementów za niezbędne to te, które dają gwarancje uczciwego przeprowadzenia całego procesu wyborczego, wyborca wyraża swoją wolę między kandydatami występuje rywalizacja.

Podobne prace

Do góry