Ocena brak

ZASADA WINY

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Prawo karne opiera się na zasadzie winy. Odpowiedzialność karną może ponieść wtedy gdy sprawcy z popełnionego czynu można zrobić zarzut. Warunkiem osobistej zarzucalności czynu (czyli winy) jest istnienie określonej więzi psychicznej między sprawcą a jego czynem, Np. w odniesieniu do przestępstw umyślnych aby istniała wieź musi istnieć zamiar popełnienia przestępstwa. Jest to określane jako strona podmiotowa (subiektywna) przestępstwa. Zasadę winy w KK opisuje art.1 par1.

Podobne prace

Do góry