Ocena brak

Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Wynika z art. 7. Ma na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Wiąże się z nią dylemat celowości i praworządności. Celowość nie może stanowić powodu naruszania prawa. Podstawą działania administracji publicznej jest przepis, a nie wzgląd na interes społeczny, nie ma wyjątków od praworządności dla celowości.

Zasada uwzględniania interesu ma powiązanie z zasadą praworządności, powinna być stosowana przy wykładni norm prawnych, gdy dopuszczają to zasady ogólne, a zwłaszcza gdy decyzja organu administracji zależy od jego uznania /kategoria ocenna lub nieokreślona/.

Podobne prace

Do góry