Ocena brak

Zasada uprzedniości budżetu oraz wyjątki od niej

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

ZASADA UPRZEDNIOŚCI BUDŻETU to postulat wskazujący na potrzeby uchwalania budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego. Wynika ona z faktu, iż budżet obejmuje przyszłe dochody i wydatki oraz przychody i rozchody państwa i j.s.t. Ustawodawca stwarza warunki dla realizacji tej zasady nakazując chociażby termin 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy jako termin ….

Podobne prace

Do góry