Ocena brak

Zasada ugodowego załatwiania spraw

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Po raz pierwszy wprowadzona do kpa w 1980 roku. Aktualnie dotyczy jej art.. 13 kpa. W kodeksie kwestie ugody to art. 114-122, jej zawarcie może nastąpić pod dwoma warunkami:

1)gdy w sporze administracyjnym uczestniczą strony o spornych interesach;

2)organ prowadzący postępowanie powinien nakłaniać strony do zawarcia ugody.

Zawarcie i zatwierdzenie ugody wyklucza potrzebę decyzji administracyjnej /ugoda ma takie same skutki jak decyzja/.

Podobne prace

Do góry