Ocena brak

ZASADA TRWAŁOŚCI

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 128 głosi, że decyzje od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie. Taka decyzja może być wzruszona tylko w trybach nadzwyczajnych. Zasada ta służy ochronie praw nabytych podatnika i ochronie ogólnego porządku prawnego. Konkretyzacja tej zasady wynika z art. 212.

Podobne prace

Do góry