Ocena brak

Zasada tajności w prawie wyborczym

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Zasada ta oznacza zagwarantowanie każdemu wyborcy, że treść jego decyzji wyborczej nie będzie mogła być ustalona i ujawniona. Każdy wyborca musi oddawać głos w takich warunkach technicznych i politycznych, które wykluczając możliwość takiego ustalenia, stwarzają mu nieskrępowane możliwości dokonania wyboru.

Od 1989 przewiduje się obowiązek tajnego głosowania (art. 18 ust. 4 ows, art. 45 ust. 4 owst). Każdy wyborca musi więc wypełnić swoją kartę do głosowania w kabinie, w sposób zachowujący zasadę tajności. Zasada ta jest jednolita dla wszystkich procedur wyborczych (art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2, art. 127 ust. 2 i art. 169 ust. 2 K).

Gwarancje zachowania tajności głosowania:

  • wszystkie karty do głosowania muszą być jednakowe, nie mogą być zaopatrzone w znaki czy numery,

  • w każdym lokalu wyborczym muszą zostać urządzone – w odpowiedniej liczbie – kabiny do głosowania, w których muszą się znajdować przybory do pisania,

  • wyborca musi wejść do kabiny sam, a wypełnioną kartę do głosowania wrzuca osobiście do urny,

  • art. 251 § 2 kk, uznający za przestępstwo zapoznawanie się z treścią oddanego głosu wbrew woli głosującego.

Podobne prace

Do góry