Ocena brak

Zasada tajnego głosowania w prawie wyborczym

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Zasada ta oznacza zagwarantowanie każdemu wyborcy , że treść jego decyzji wyborczej nie będzie mogła być ustalona i ujawniona.

Każdy wyborca musi oddać głos w takich warunkach technicznych i politycznych, które stwarzają mu nieskrępowanie możliwości dokonania wyboru.

Zasada tajności głosowania pełni istotną rolę gwarancyjną, a w tym samym staje się ona ściśle powiązana z zasadą wolności wyborów.

Z tego względu zasadzie tajności głosowania należy przypisać bezwzględny charakter tzn. należy ją traktować jako obowiązek , a nie tylko jako uprawnienie wyborcy.

Przewiduje się obowiązek tajnego głosowania . Każdy wyborca musi wypełnić swoja kartę do głosowania w kabinie, w sposób zachowujący zasadę tajności. Zasada ta jest jednolita dla wszystkich procedur wyborczych.

Podobne prace

Do góry