Ocena brak

Zasada swobody działalności gospodarczej

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Zasada ta oznacza swobodę podejmowania działalności gospodarczej (a więc wszelkiej działalności obliczonej na przynoszenie zysku), swobodę jej prowadzenia przez wszelkie podmioty. W nowej konstytucji wolność ta znajduje dodatkowe potwierdzenie i sprecyzowanie w art. 22, który dopuszcza jej ograniczenia tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Oznacza to, że każde ograniczenie wolności gospodarczej wymaga nie tylko dochowania wymogu formalnego, jakim jest zawarcie go w ustawie, ale też musi spełniać materialną przesłankę występowania ważnego interesu publicznego. O tym, czy przesłanka ta została rzeczywiście spełniona, rozstrzygać ostatecznie będzie TK, jako że ograniczenie wolności gospodarczej, nie posiadające należytego oparcia w interesie państwa, traktować należy jako sprzeczne z konstytucją.

Podobne prace

Do góry