Ocena brak

Zasada społeczeństwa obywatelskiego

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Konstytucja z 1997r. nigdzie nie używa pojęcia- społeczeństwo obywatelskie- ale w swych sformułowaniach daje wyraz podstawowym elementom tej idei.

Idea ta zakłada:

1/ każdy obywatel funkcjonuje równocześnie w kilku podstawowych układach społecznych; politycznym, pracowniczym, terytorialnym. W każdym z nich ma określone interesy oraz dążenia

2/ te interesy i dążenia maja z natury charakter zróżnicowany, a często przeciwstawny. Stad proces ich wyrażania musi mieć pluralistyczny charakter.

Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo pluralistyczne w którym każdy ma możliwość działania w wybranych przez siebie organizacjach i strukturach, służących realizacji jego podmiotowości jako obywatela, pracownika czy mieszkańca.

Znaczenie podstawowe odgrywa tu ( w społeczeństwie obywatelskim):

  • Swoboda tworzenia i oddziaływania partii politycznych co stanowi jedną z wolności politycznych obywateli

  • zasada społeczeństwa obywatelskiego wymaga też, by oprócz tworzenia i działania partii politycznych działać mogły też inne organizacje zrzeszając obywateli w celu realizacji najróżniejszych interesów i dążeń.

  • Ważną rolę odgrywają też związki zawodowe jako organizacje zrzeszające pracowników i reprezentujące ich interesy wobec pracodawców jak i władz publicznych

  • Tworzone są również samorządy zawodowe

  • Istnienie samorządu terytorialnego

Istnieje wiele dalszych instytucji i urządzeń, bez których nie jest możliwe rzeczywiste funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Podobne prace

Do góry