Ocena brak

Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Zawarta w art. 16 § 2, wprowadzona w 1980, dla jej realizacji powstał NSA /od 1990 kontroluje on legalność/. Od 1995 NSA jest właściwy dla wszystkich decyzji administracyjnych z wyjątkiem art. 19 ustawy o NSA. Działanie NSA:

  1. uchyla niezgodną z prawem decyzję i odsyła do organu administracji publicznej,

  2. podnosi jakość pracy organów administracji publicznej, ujednolica wykładnię prawa administracyjnego,

  3. cenny w doktrynie i nauczaniu prawa administracyjnego.

Podobne prace

Do góry