Ocena brak

ZASADA RÓWNOWAGI INSTYTUCJONALNEJ

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

- instytucje unijne nie mogą się zastępować, nie mogą zabierać sobie kompetencji, nie mogą też upoważniać się wzajemnie do jakiś zadań; wspólnoty mogą działać wyłącznie w swoich kompetencjach; istnieje wyraźny podział kompetencji pomiędzy PE, KE a RE

  • Zastępuje we WE zasadę trójpodziału władzy.

  • Składa się na nią wiele szczególnych postulatów:

- każda instytucja Wspólnoty może działać jedynie na podstawie upoważnienia wynikającego z Traktatów

- żadna instytucja nie może zastępować innych instytucji w wykonywaniu ich kompetencji

- wszystkie instytucje muszą przestrzegać przewidzianych prawem procedur

- każda instytucja sama ustala swój wewnętrzny regulamin postępowania i żaden inny organ nie ma wpływu na kształt tego regulaminu

  • ETS nałożył na poszczególne instytucje także obowiązek współpracy w celurealizacji celów wynikających z Traktatów.

Podobne prace

Do góry