Ocena brak

Zasada równości wobec prawa

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Art. 32 Konstytucji :

Ust. 1 wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Obok wolności także równość znalazła wyraz w postanowieniach konstytucyjnych. Najbardziej generalne sformułowanie tej zasady znalazło wyraz w stwierdzeniu, iż wszyscy sa wobec prawa równi. Oznacza to, prawo do równego traktowania przez władze publiczne, której to zasady władze muszą przestrzegać. Jednakże z tej generalnej zasady wynika także zakaz stosowania dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Dyskryminacji tego rodzaju nie mogą usprawiedliwiać żadne przepisy i żadne przyczyny. Od zasady równości Konstytucji nie zna żadnych odstępstw i wyjątków.

Sama idea równości wywodzi się z antycznych demokracji. Współczesna treść zyskała dopiero w okresie Rewolucji Francuskiej – jej główne hasło to: „ wolność, równość i braterstwo.

Od tego czasu zarysowały się 3 podstawowe wymiary równości :

  1. w sytuacji prawnej obywateli

  2. w możliwościach wpływania obywateli na proces sprawowania władzy politycznej

  3. w sytuacji ekonomicznej i szansach jej poprawienia.

Zasada równości znajduje ( choć w różnych formach ) ujecie we wszystkich chyba współczesnych konstytucjach. Na szczeblu ponad narodowym wyraża ją min. art. 14 EKPCz.

Konstytucja z 19997 r. dodatkowo zaznacza kilka aspektów szczególnych, zasady równości :

1 - oddzielnie formułuje zasadę równości dla kobiet i mężczyzn,

2 - wprowadza zasadę równouprawnienia Kościołów i innych związków wyznaniowych art. 25,

3 – oddzielnie formułuje zasadę równości prawa wyborczego.

Podobne prace

Do góry