Ocena brak

Zasada równości w prawie wyborczym

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Równość wyborów ma dwie strony , można mówić o równości w sensie formalnym i materialnym.

Równość w sensie formalnym – oznacza, że każdy wyborca ma jeden głos. Spełnienie tego warunku nie gwarantuje jeszcze pełnej równości wyborów, gdyż do tego niezbędna jest jeszcze równość w sensie materialnym.

O równości w tym sensie może być mowa dopiero wówczas gdy waga każdego głosu jest równa , gdy wyborcy maja równy wpływ na skład wybieranego organu.

Równość w tym sensie osiągnąć można wówczas , gdy liczba mandatów przypadających na okręg wyborczy jest zależna od jednego tylko warunku – od liczby mieszkańców okręgu.

Materialne znaczenie równości wyborców związane jest z jej trzema praktycznymi elementami :

  • jednolita normą przedstawiciela

  • metodą wyznaczenia okręgów wyborczych

  • systemem wyborczym

Podstawowe zasady prawa wyborczego ;

  1. powszechność

  2. równość

  3. proporcjonalność

  4. tajność głosowania

Podobne prace

Do góry