Ocena brak

ZASADA RÓWNOŚCI PRAWA WYBORCZEGO

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Dwa znaczenia równości prawa wyborczego:

a) formalnie – każdy wyborca ma jeden głos

b), materialne -jednakowa siła każdego głosu, taki sam wpływ każdego z nich na wynik wyborów Inne cechy tej zasady:

-jednolita norma przedstawicielska obliczona przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez liczbę posłów wybieranych w okręgach wyborczych. W okręgach wyborczych wybiera się od 3 - 17 posłów ( Senatu nie dotyczy zasada równości)

- równa liczba podpisów popierających

- takie same zasady finansowania kampanii wyborczej

- równość szans w ubieganiu się o mandat.

Wyjątek instytucja tzw. Listy państwowej - 69 posłów, których wybiera się z ogólnopolskich list kandydatów na posłów, jest to system preferencyjny zapewniający udział w parlamencie umieszczonym na liści, w sytuacji gdy dana partia otrzyma określony procent głosów w skali kraju lub przeprowadzi swoje listy w odpowiedniej liczbie okręgów wyborczych. Kandydaci z tej listy państwowej nie mają równych szans, do decyduje kolejność umieszczenia ich nazwisk na liście.

Podobne prace

Do góry