Ocena brak

Zasada równości praw wyborczych w znaczeniu materialnym i formalnym

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Zasada równości występuje we wszystkich dziedzinach życia politycznego i społecznego. Zasada równości mówi na podstawie jakich reguł uprawnione podmioty będą korzystały z przysługujących im praw. Równość praw wyborczych można rozumieć w znaczeniu:

-sensu largo- przyznanie praw wyborczych wszystkim uprawnionym.

-sensu stricto- stosunki w ramach której kategorie te przysługują

Na równość praw wyborczych składają się 2 elementy:

a) równość formalna- każdemu wyborcy przysługuje taka sama liczba głosów

b) równość materialna- siła głosu każdego wyborcy jest równa

a) Obowiązujące przepisy ustaw wyborczych mówią że: ,,głosować można tylko, jeden raz’’. Głosować można osobiście należy mieć ze sobą dokument tożsamości. W wyborach do Sejmu wyborcy przysługuje oddanie 1 głosu- na konkretną listę stawiając znak X. W wyborach do Senatu jest inaczej wszystko zależy od liczby mandatów który posiada wyborca.

Zasada równej liczby głosów przysługujących wyborcom jest zaprzeczeniem glosowania:

-pluralnego-korzystanie przez niektórych wyborców z możliwości oddawania większej liczby głosów w jednym obwodzie

-wielokrotnego- oddawania przez niektórych wyborców po 1 glosie w każdym obwodzie.

Obowiązywanie zasady równości jest bezdyskusyjne.

1. Wyborca może być ujęty na liście tylko raz w jedynym rejestrze wyborców na podstawie którego sporządzony jest spis wyborców.

2. Każdy wyborca po odebraniu listy podpisuje się własnoręcznie w obecności komisji

3. istnieje obowiązek komisji do opieczętowania wszystkich kart głosowania stanowi to ochronę przed możliwością wielokrotnego głosowania.

b) siła głosu każdego wyborcy- istota tej zasady to każdy ma taką samą liczbę mieszkańców przypada odpowiednia liczba przedstawicieli, co na równą liczbę mieszkańców w innym okręgu wyborczym.

Dla zapewnienia materialnej równości prawa wyborczego duże znaczenie mają 3 elementy:

-ustalenie normy przedstawicielstwa

-kształt i wielkość okręgów wyborczych.

-zasady ustalania wyników wyborów

W Polsce została ustalona liczba członków Sejmu- 460 liczba w poszczególnych okręgach ustalana jest do liczby mieszkańców. Niezwykle istotną cechą jest struktura i wielkość organów wyborczych.

Podobne prace

Do góry