Ocena brak

Zasada równego traktowania pracowników

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Art 112 KP stanowi, że pracownicy maja równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzny i kobiety w stosunkach pracy. Nakaz ten nie dotyczy jednak równego traktowania stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika).

Zasada ta dotyczy również pracowników w okresie wypowiedzenia im umowy o prace i tych, którzy już nie pozostają w stosunku pracy, ale na równi z innym pracownikami wykonywali prace przed ustaniem ich stosunku pracy, a gdzie otrzymali zwiększonego wynagrodzenia, wynegocjowanego juz po ustaniu ich stosunku pracy ( art. 78 i 80 KP).

Podobne prace

Do góry