Ocena brak

Zasada roczności budżetu oraz jej konsekwencje

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

ZASADA ROCZNOŚCI BUDŻETU określa ona okres obowiązywania ustawy budżetowej bądź uchwał budżetowych j.s.t. okres ten jest nazywany rokiem budżetowym, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Konsekwencją tej zasady jest to, iż po upływie roku budżetowego niewykorzystane środki budżetowe wygasają, nie mogą być wydatkowane w roku następnym. Zasada uchwalania budżetu wynika również z założeń ustrojowo – politycznych.

Parlamentowi a także organom stanowiącym j.s.t należy, bowiem zagwarantować ciągłość i stałość decyzji oraz kontroli w zakresie gospodarki budżetowej. Ustawodawca uznał, iż tym okresem powinien być rok kalendarzowy. Do tego rocznego okresu dopasowany jest także okres pobierania podatków od osób fizycznych i prawnych jako istotnych dochodów budżetowych. Ustawodawca przewiduje wyjątki od tej zasady (a mianowicie od zasady mówiącej, iż niezrealizowane kwoty wydatków budżetu wygasają z upływem roku):

- nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki, których źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz przeznaczone na współ finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych z których środki nie podlegają zwrotowi.

Podobne prace

Do góry