Ocena brak

Zasada reprezentacji – rodzaje mandatu

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

W okresie Konstytucji z 52 roku obowiązywała zasada, że Sejm jest reprezentantem Narodu, natomiast posłowie reprezentują okręg wyborczy, w którym zostali wybrani i jego mieszkańców. Wynikało z tego, że poseł miał obowiązek utrzymywać więź z wyborcami, mógł być przez nich odwołany.

Mała Konstytucja zerwała z tą zasadą , stanowiąc iż posłowie i senatorowie są przedstawicielami Narodu. Zasadę tę przyjęła także Konstytucja z 1997 r.

Przyjęcie tej zasady oznacza odejście od tzw mandatu imperatywnego, który wiązał prawnie przedstawiciela z wyborcami okręgu, a przyjęcie w to miejsce mandatu wolnego zwanego też mandatem przedstawicielskim. Oznacza to, że poseł i senator są przedstawicielami całego narodu, stąd w wykonywaniu mandatu winni się kierować interesami ogółu, a nie tylko części społeczeństwa (wyborców okręgu, partii politycznych).

Tak więc poseł i senator nie są prawnie związani żadnymi prawnymi zaleceniami, instrukcjami. Nie mogą ich zobowiązywać do niczego żadne zalecenia. W konsekwencji ani poseł, ani senator nie mogą być odwołani w toku kadencji przez nikogo, także przez wyborców okręgu, w którym otrzymali mandat.

Zasada reprezentacji jest w Konstytucji wyrażona: ”Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli”.

Do góry