Ocena brak

ZASADA PRZEKONYWANIA STRON

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 124 Polega na tym, że organy podatkowe powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez stosowania środków przymusu.

Przekonywanie nie może jednak polegać na :

  1. odwodzeniu podatnika od odwołania się od decyzji

  2. nakłanianiu do zapłaty podatku, jako jedynego sposobu uniknięcia dalszych niekorzystnych skutków postępowania.

Podobne prace

Do góry