Ocena brak

Zasada przekonania

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

W celu uniknięciu stosowania przymusu organy administracyjne wyjaśniają stronom jakimi przesłankami się kierowały w sprawie. Zasada przekonywania realizowana jest przez instytucję kpa, której przejawem jest np. uzasadnienie decyzji. Dokument taki ma ułatwić stronom zrozumienie przesłanek faktycznych i prawnych.

Uzasadnienie jest przede wszystkim dla stron. Zasada ta nie pozbawia organów możliwości stosowania przymusu, ma ona znacznie i stosowanie szersze, może funkcjonować nawet, gdy formalne uzasadnienie nie jest wymagane, podstawą do jej przestrzegania jest jakikolwiek kontakt ze stronami w toku postępowania administracyjnego.

Podobne prace

Do góry