Ocena brak

ZASADA PROWINCJONALNOŚCI I RESORTOWOŚCI

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

zasada prowincjonalności – odnosi do takiego układu organizacyjnego, który na określonym terenie jeden organ właściwy jest do realizacji wszystkich zadań z zakresu adm.

Zasada resortowości – wydzielanie jednolitych lub podobnych zadań (kryterium rzeczowe) powołanie do ich realizacji i organizacji odrębnych organizacji działających w ramach scentralizowanej struktury organizacji (aparatu) układ resortowy – układ pionowy.

Współcześnie ta zasada jest podstawową, jest to dział adm. rządowej. Na czele resortu stoi minister resortu.

Podobne prace

Do góry