Ocena brak

Zasada proporcjonalności w prawie wyborczym

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Zasada ta odnosi się do sposobu ustalania wyniku głosowania . istotą zasady proporcjonalności – jest dokonywanie rozdziału mandatów w okręgu wyborczym ( a potem w skali kraju) proporcjonalnie do odsetka głosów jakie uzyskały poszczególne partie czy ugrupowania. Nieodzowną przesłanką ustanowienia systemu proporcjonalnego jest istnienie wielo mandatowych okręgów wyborczych, a także konkurencja list wyborczych zgłaszanych przez poszczególne partie i ugrupowania.

Jeżeli więc mamy 15 – mandatowy okręg wyborczy i jeżeli partia A uzyskała w tym okregu20 % głosów, to powinny jej przypadać 3 mandaty. System proporcjonalności wymaga przeprowadzenia tylko jednej tury wyborów, bo zawsze możliwe jest odpowiednie rozdzielenie mandatów.

Podobne prace

Do góry