Ocena brak

ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

- relacja pomiędzy środkami a celami jakie mają być osiągnięte – środki mają być proporcjonalne do celów; zakaz wprowadzania nadmiernych obciążeń na państwo; przy polityce regionalnej – równe/ sprawiedliwe rozprowadzanie środków; wspólnoty powinny działać z jak najmniejszą interwencją – jak nie trzeba to stosujemy lżejsze akty niż rozporządzenia

  • Wprowadzona w Traktacie z Maastricht.

  • Działanie Wspólnoty nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów niniejszego Traktatu.”

  • ZP stosuje się do wszystkich sfer kompetencji wspólnotowej (nie tylko do kompetencji dzielonych, ale i do kompetencji wyłącznych).

  • ZP nie odnosi się do rozgraniczenia kompetencji UE i państw członkowskich, lecz raczej do konkretnego środka – wymaga, aby środek wspólnotowy nie nakładał niepotrzebnych ciężarów na państwo lub jednostki

  • ETS bada czy środek prawny jest:

- odpowiedni i konieczny do osiągnięcia określonego celu – jeśli istniej wybór należy zastosować środek najmniej uciążliwy

- współmierny – współmierny w stosunku do nakładanych ograniczeń

  • Swoboda jednostek nie może być ograniczona ponad to, co jest konieczne w interesie publicznym.

  • Nałożone sankcje mają być proporcjonalne do powagi naruszenia.

  • Zgodnie z zasada proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów.”

Podobne prace

Do góry