Ocena brak

ZASADA PRAWDY OBIEKTYWNEJ

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art.122 „ W toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.”

Konkretyzacja tej zasady zawarta jest w art.187 ord i art. 77 kpa.

art.187 „Organ podatkowy zobowiązany jest zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.”

Różnica z kpa:

Wyczerpujące zebranie materiału obowiązuje na gruncie postępowania administracyjnego

Organy podatkowe wybierają materiały niekorzystne dla podatnika,.

Art. 80 kpa- zasada swobodnej oceny dowodów. Ocena na podstawie całokształtu materiału dowodowego. Ocena ma być lustrzanym odbiciem zebranego materiału dowodowego.

Art. 191- zasada swobodnej oceny dowodów w ordynacji- organ podatkowy ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Podobne prace

Do góry