Ocena brak

Zasada prawa do pracy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Prawo do pracy nie powoduje powstania prawa podmiotowego, tzn. ze nie można rościć sobie prawa do zapewnienia pracy. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania konkretnej osoby. Przed zmianami z 2.06.1996r. Państwo miało obowiązek zapewnić obywatelom prace. Po 2.06.1996r. uległa zmianie treść art. 10 KP i każdy ma teraz prawo do swobodnego wyboru pracy, może wybrać jej rodzaj oraz miejsce wykonywania.

Zasada prawa do pracy oznacza tez zakaz dyskryminacji, chyba ze przepisy stanowią inaczej (np. ustawa określa, komu można zabronić pracować w szczególnie uciążliwych dla zdrowia i życia warunkach). Zasada prawa do pracy określa dobrowolność nawiązywania, i pozostawania w stos. pracy, a także jego rozwiązywania.

Podobne prace

Do góry