Ocena brak

ZASADA POWSZECHNOŚCI PRAWA WYBORCZEGO

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Zasada ta oznacza, że nie dyskryminuje się osób, jest brak cenzusów: majątku, wykształcenia, zawodu, płci, stałego zamieszkania. Istnieją naturalne wyłączenia: pełnoletność ( 18 lat), posiadanie obywatelstwa polskiego Bierne prawo wyborcze wymaga:

- wybranym do Sejmu może być obywatel polski, któremu przysługuje prawo wybierania, jeżeli w dniu wyborów ma ukończone 21 lat i stałe zamieszkanie co najmniej 5 lat.

- do Senatu 30 lat. Wyjątki w prawie wyborczym zabraniające prawa wyboru:

- pozbawienie praw publicznych

- pozbawienie praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu

- ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowa z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego. Cechą powszechności może być też wpływ każdej jednostki na kształt organu przedstawicielskiego ( wysuwanie kandydatów, możność kandydowania )

Gwarancje powszechności: wybory w dniu wolnym od pracy, rejestr wyborców i spis prowadzony z urzędu, prawo reklamacji osoby pominiętej w spisie i prawo złożenia skargi odwołującej się od decyzji np.: wójta czy prezydenta, zaświadczenie o prawie do głosowania jeżeli zostało zmienione miejsce pobytu ( 10 dni przed wyborami), możliwość dopisania się w dniu wyborów, głosowanie poza granicami kraju, tworzone są specjalne obwody do głosowania.

Podobne prace

Do góry