Ocena brak

Zasada pomocniczości

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Zasada ta powstała podczas panowania Piusa XIX. Założenia : to, co jednostka z własnej inicjatywy świadczyć może, nie może być jej zabronione i społeczeństwu przykazane.

Naruszyłoby to bowiem sprawiedliwość( to co mała wspólnota świadczyć może i prowadzić, przejęłaby nadrzędna społeczność). Takie przyjęcie byłoby niekorzystne i burzące cały porządek społeczny. Każda działalność społeczna jest w swej istocie subsydiarne - pomocnicza .

Powinna ona członków wspólnot społecznych popierać, w żadnym razie nie prowadzić do rozbicia wspólnego rzędu przez wspólnoty wyższego rzędu.

Oznacza to, że zadania do realizacji mogą być realizowane przez jednostkę lub grupy najbliższe ( rodzina).

Zasada ta jest przyjęta w trakcie umów Wspólnoty Europejskiej - jak nowy etap między narodami Europy.

Cele Unii będą osiągane w oparciu o traktat: Traktat o Unii Europejskiej , Traktat o Wspólnocie Europy.

Zgodnie z zasadą sybstydialności, cele działań nie mogą być realizowane przez państwa członkowskie ze względu na stan i skutki działań. Mogą być lepiej realizowane przez wspólnotę.

Żadne działanie UE nie wykroczy poza to, co jest konieczne w granicach niezbędności do osiągnięcia celów określonych w traktacie.

Zasada subsydiarności ma na celu wzmocnić wolność i prawa obywateli i wspólnot w których obowiązuje.

Podobne prace

Do góry