Ocena brak

ZASADA PODZIAŁU WŁADZ (art. 10)

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Monteskiusz( 1689- 1755 )- najwybitniejszy teoretyk monarchii konstytucyjnej. Zasadę podziału władz wyłożył w dziele „O duchu praw" ( 1748 ). W/g niego tylko państwo praworządne może zapewnić wolność jednostki, państwo, w którym istnieje rozgraniczenie władzy ust., wyk., i sąd. Nie ma wolności gdy jest koncentracja władzy.

Otóż zasada ta zakłada, że dal zapewnienia praw i wolności obywat. należy wydzielić trzy równorzędne i niezależne od siebie władze: ustawodawcze- Sejm, Senat wykonawcze- Prezydent RP i Rada Ministrów, sądownicze- niezawisłe sądy.

Podobne prace

Do góry