Ocena brak

ZASADA PLURALIZMU POLITYCZNEGO

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Zasada ta oznacza działalność partii w oparciu o kryterium ich wielkości i równości, a także o ich demokratyczny charakter. Jądrem tej zasady jest swoboda tworzenia i działania partii politycznych, która stanowi jedną z wolności politycznych obywateli.

Zasada ta polega na uznaniu wielości partii, równości partii, określeniu demokratycznej roli partii politycznej, wyklucza istnienie jednej partii. Partie tworzą się w sposób administracyjny rejestrowany oraz ewidencjonowany. Równość polega na nakazie jednolitego traktowania partii przez prawo. Zasada ta została przyjęta w Polsce w 1989r w wyniku przeprowadzonej nowelizacji Konstytucji z 1952r. W okresie PRL nie tworzono partii politycznych, nie dopuszczano do powstania partii, które nie akceptowały socjalizmu.

W Polsce TK jest wyposażony w prawo stwierdzania zgodności celów lub działalności partii politycznych z ustawą zasadniczą. Konstytucja zapewnia partiom wolność ich tworzenia i działania, wprowadza wymóg dobrowolności zrzeszania się obywateli, precyzuje cel działania partii. Wprowadza też zakaz istnienia partii, które w swych programach odwołują się do totalitarnych metod działania, do nienawiści rasowej i narodowościowej.

Podobne prace

Do góry