Ocena brak

ZASADA PISEMNOŚCI POSTĘPOWANIA

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 126 „Sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Celem zasady jest ochrona pewności ustaleń w toku postępowania. Realizacja pisemności polega na pisemnej formie podstawowych rozstrzygnięć (decyzji, postanowień) oraz pisemnym utrwalaniu przebiegu czynności postępowania ( deklaracje podatkowe, podania, protokoły i adnotacje)

Podobne prace

Do góry