Ocena brak

Zasada pisemności

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Wymaga, aby sprawa załatwiana była w formie pisemnej. Ustnie można, gdy przemawia za tym interes strony i nie zabrania przepis /ustalenia przybierają np. postać protokołu/. Zasada ta ma sprzyjać pewności i jasności stosunków prawnych.

Podobne prace

Do góry