Ocena brak

Zasada państwa unitarnego

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Państwo unitarne państwo w którym nie istnieje podział na samodzielne człony-jedynie zwykły podział administracyjny, istnieje jedynie centralna władza wykonawcza

Zasady unitaryzmu- w konstytucji została sformułowana następująco (art. 3) RP jest państwem jednolitym)

Z tego sformułowania wynika szereg konsekwencji

  • oznacza to bowiem, że Polska nie jest państwem federalnym (czyli nie jest państwem związkowym )

  • oznacza to także, że nie jest państwem regionalnym

Państwo unitarne to takie państwo, gdzie struktura władzy publicznej jest jednolita. Oznacza to, że władze lokalna nie są skonstruowane na zasadzie i opozycji, czy rywalizacji wobec władzy centralnej.

Państwo unitarne (jednolite) charakteryzuje się:

  • jednolitym obywatelstwem (jednym)

  • jednolitym systemem prawnym

  • jednolitym zasadami aparatu państwowego

Podobne prace

Do góry