Ocena brak

Zasada państwa republikańskiego

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Zasadę republikańską można rozumieć w aspekcie formalnym i w aspekcie materialnym.

W aspekcie formalnym – oznacza ona rezultat pewnego procesu historycznego, kiedy przeciwstawiano rzecz publiczną republikę – monarchii, jako pewnemu dobru rodów arystokratycznych, arystokratycznych, a monarchię przeciwstawiono republice – jako doboru publicznemu.

Materiale - pojęcie republiki utożsamiane jest z pojęciem dobra wspólnego tzn., że państwo jest dobrem wspólnym, jeżeli jest republiką i dba o interes każdej jednostki wspólnoty.

W Konstytucji jest stwierdzenie art. 1, że RP jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, czyli jest republiką w sensie materialnym ( zaakceptowano tu materialny sens pojęcia republiki).

Rzeczpospolita troszczy się o dobro każdego obywatela.

Zasada państwa republikańskiego – oznacza wykluczenie władzy dziedziczenia monarchii.

Podobne prace

Do góry