Ocena brak

Zasada państwa regionalnego

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Państwo regionalne- to państwo w których istnieje podział na regiony uzasadniony często historia (włochy, Francja)

Regiony posiadają często odrębny-lokalny system władzy wykonawczej.

Obecnie w Europejskiej wspólnocie istnieją regiony, które wykraczają poza granice państwowe, są to tzw. Euroregiony.

Państwo regionalne jest jakby formą przejściową między państwem federalnym a unitarnym . Oznacza to przyznanie autonomii jednostkom terytorialnym poprzez samodzielność ustawodawczą.

Przykładem państwa regionalnego są dzisiaj np. Włochy , które posiadają najsilniej zaawansowany regionalizm. Status poszczególnych regionów jest tam zróżnicowany, czyli każdy region ma odrębne uprawnienia. Drugim przykładem p. regionalnego jest Hiszpania, z tym, że proces regionalizacji założony został na lata- jest również dość zaawansowany.

Poszczególne regiony są mniej lub bardziej samodzielne, mają zróżnicowany zakres autonomii. Rozróżnia się 3 rodzaje regionów:

  • o charakterze czysto administracyjnym

  • samorządowe

  • funkcjonalne

Polska na dzień dzisiejszy nie jest p. regionalnym. W Polsce województwa nie mogą mieć kompetencji ustawodawczej- mogą stanowić akty prawa miejscowego, ale nie ustawy.

Podobne prace

Do góry