Ocena brak

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZASTĘPCZEJ

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Zasada ta reguluje sytuacje gdy cudzoziemiec dopuści sie przestępstwa za granicą nie objętego ani zasadą ochronną ograniczoną ani zasadą ochronną nieograniczoną , a wg, polskiej ustawy karnej dane przestępstwo zagrożone jest karżą pozbawienia wolności powyżej lat 2. Wówczas można zastosować polską ustawę karną , jeżeli sprawca przebywa na terytorium Polski i nie postanowiono go wydać. Wynika z tej zasady ze pierwszeństwo ma ekstradycja sprawcy za granicę.

Podobne prace

Do góry