Ocena brak

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA CZYN

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Współczesne prawo karne kieruje sie zasadą ze odpowiedzialności karnej - jest to konsekwencja popełnienia przez człowieka czynu zabronionego. Podstawą odpowiedzialności nie mogą być - myśli , poglądy człowieka, jego właściwości fizyczne i psychiczne oraz stan niebezpieczeństwa. Karanie za myśli lub poglądy oznaczało by nadmierną ingerencję w sferę wew. człowieka i było by sprzeczne z jednym z podstawowych praw- prawem do posiadania własnych poglądów.

Odpowiedzialność może nastąpić gdy pogląd uzewnętrzni sie w czynie lub zamiar przestępstwa jest realizowany. Odpowiedzialność karna może nastąpić tylko wtedy gdy sprawca dopuści sie czynu zabronionego , a wiec czyn jest niezbędną przesłanką odpowiedzialności karnej.

Podobne prace

Do góry