Ocena brak

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚĆI INDYWIDUALNEJ I OSOBISTEJ

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Zasada ta ma swoje odbicie w KK w części szczególnej , która opisuje przestępstwo jako czyn własny sprawcy, a także w przepisach o współsprawstwie , podżeganiu i pomocnictwie.

Zasada odpowiedzialności karnej powinna mieć charakter nie tylko indywidualny ale i osobisty, Tzn., że odpowiedzialności za popełniony czyn nie może przejąć na siebie nikt inny jak tylko sprawca przestępstwa.

Osobisty charakter odpowiedzialności nie oznacza, że w praktyce skutki skazania nie dotkną innych osób niż tylko sprawcy przestępstwa, szczególnie jeżeli chodzi o rodzinę sprawcy. Jest to jednak uboczny , nie zamierzony przez ustawodawcę skutek odpowiedzialności.

Zasada odpowiedzialności indywidualnej polega na tym, że sprawca odpowiada tylko za własne czyny. Jeżeli w popełnieniu przestępstwa brało udział kilka osób, to każda z tych osób ponosi odpowiedzialność tylko za własne czyny. Osoby takiej nie mogą obciążać zachowania pozostałych osób.

Zasada odpowiedzialności osobistej polega na tym, że odpowiedzialności karnej nie może ponieść osoba, która nie jest sprawcą przestępstwa. Karę musi ponieść rzeczywisty sprawca przestępstwa.

Podobne prace

Do góry