Ocena brak

ZASADA NARODOWOŚCI PODMIOTOWEJ (zasada obywatelstwa)

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Zgodnie z tą zasada obywatel polski opowiada za wszelkie czyny popełnione za granice które stanowią przestępstwo wg polskiego prawa karnego lub wg prawa obowiązującego w miejscu popełnienia czynu. wymagana jest tu podwojona przestępność czynu

WYJĄTEK - warunek podwojonej przestępności nie musi być spełniony w dwojakich sytuacjach , np. gdy funkcjonariusz publiczny pełniący funkcje za granica , dopuści się przestępstwa , które jest wynikiem pełnionych przez niego funkcji, II wyjątek - gdy przestępstwo zostanie popełnione w miejscu nie objętym żadna władza państwowa – np. Antarktyda

ZASADA NARODOWOSCI PRZEDMIOTOWEJ OCHORONNA OGRANICZONA

Czyny popełnione przez cudzoziemców , podlegają polskiej ustawie karnej tylko wtedy gdy są przestępstwami skierowanymi przeciwko interesom RP , obywatela polskiego , polskiej osobie prawnej , polskiej jednostce organizacyjnej bez osobowości prawnej. Musi być tu spełniony warunek podwojonej przestępności czynu

ZASADA NARODOWOSCI PRZEDMIOTOWWEJ OCHRONNA NIEOGRANICZONA

wg tej zasady odpowiedzialności karnej podlegają wszyscy bez względu na obywatelstwo , i warunek podwojonej przestępności czynu którzy dopuścili sie :

-przestępstwa przeciwko wew. lub zew. bezpieczeństwu RP

- przestępstwa przeciwko polskiemu urzędowi lub funkcjonariuszowi publicznemu

- przestępstwa przeciwko istotnym interesom gospodarczym

- składanie fałszywych zeznań wobec urzędu polskiego

Podobne prace

Do góry