Ocena brak

Zasada metody najmniejszych kwadratów

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

- podstawa teorii błędów pomiarów

- dokładniejsza nazwa: metoda minimum sumy kwadratów błędów

Metoda służy do szacowania parametrów strukturalnych funkcji regresji w postaci f(X)=α+βX=β0+β. Zasada metody polega na znalezieniu takiej funkcji, dla której suma kwadratów odchyleń powinna być minimalna. Do oszacowania parametrów służą estymatory: estymator stałej regresji (α) i estymator współczynnika kierunkowego (β).

Zasada: wartością najbardziej prawdopodobną ( otrzymaną z tak samo dokładnych pomiarów) jest taka wartość, której odchylenia od wyników, podniesione do kwadratu i zsumowane dają najmniejszą z możliwych wartość

Najbardziej prawdopodobną wartość z szeregu jednakowych dokładnych pomiarów jest ich wartość średnia

Przy pomiarach niejednakowo dokładnych najbardziej prawdopodobna wartość jest średnia ważona.

Podobne prace

Do góry