Ocena brak

Zasada legalizmu działania organów władzy publicznej

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa

Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.

Działalność tę nadzorują Prezes RM i wojewodowie.

Konstytucja wyraża zasadę legalności – organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa.

Obywatel może więc, więcej aniżeli organ administracyjny i wolno mu wszystko, to ci nie jest prawem zakazane.

Natomiast organ może działać tylko na podstawie prawa nie może natomiast podejmować działań, do których nie jest upoważniony .

Organ administracji ma obowiązek :

  1. nakaz równego traktowania obywateli

  2. nakaz rozważenia i wyważenia interesów publicznych i prywatnych

  3. dobór środków do wydawanych rozstrzygnięć

  4. wymóg celowości i proporcjonalności , gospodarności ( odnosi się to do strat czy obciążeń).

Kontrolę dotyczą decyzji podejmowanych przez organy administracji publicznej przeprowadzonej przez NSA.

Podobne prace

Do góry